telefoon pictogram +31 88 678 3519

Optelecdigitaal nieuwsberichten

Senioren leren de weg op de tablet (Maart 2019)

Geld overmaken, een reis plannen of de belastingaangifte invullen via internet. Voor ongeveer 2,5 miljoen vooral oudere Nederlanders levert dat problemen op. In Zeist organiseren de seniorenorganisaties KBO-PCOB en de Algemene Seniorenorganisatie Zeist (ASZ) cursussen voor ouderen om zich beter te redden op een tablet. Knops maakt zich hard voor een inclusieve digitale samenleving. 

Digitale drempel

Volgens voorzitter Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB zijn veel senioren niet thuis op internet, maar willen ze dat wel worden. ‘Ze vinden het soms spannend en vragen zich af, hoe doe je dat nou. Voor sommigen is er een drempel, die denken: kan ik het nog wel leren? Tegelijkertijd zien ze dat internet steeds belangrijker wordt en het je kan helpen en dingen makkelijker kan maken.’Banken verwachten bijvoorbeeld van hun klanten dat ze vrijwel alles digitaal regelen. KBO-PCOB vindt het wel belangrijk dat banken, de overheid en NS ook andere manieren van communiceren mogelijk blijft maken. ‘Wie niet wil of kan moet andere mogelijkheden hebben om dingen te kunnen regelen.’Europees Parlement stemt met grote meerderheid voor European Accessibility Act 
(Maart 2019)

Belangrijke producten en diensten zoals smartphones, pinautomaten, (openbaar)vervoerdiensten en e-commerce diensten dienen in de nabije toekomst toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. De Europese toegankelijkheidswet (European Accessibility Act, EAA) is op 13 maart met grote meerderheid goedgekeurd door het Europees Parlement. Deze wet heeft tot doel het dagelijks leven van meer dan 80 miljoen gehandicapten en ouderen in Europa te verbeteren en de mogelijkheden voor innovatie te verbeteren.

Toepassingsgebieden

De nieuwe richtlijn stelt eisen om een aantal producten en diensten toegankelijker te maken, zoals:

  • Tickets en incheckautomaten;
  • Geldautomaten en andere betaalterminals;
  • Pc's en besturingssystemen;
  • Smartphones, tablets en tv-apparatuur;
  • Diensten voor consumentenbankdiensten;
  • E-books en speciale software;
  • E-commerce diensten;
  • Lucht-, bus-, spoor- en watervervoer voor passagiersvervoer, inclusief realtime reisinformatie;

De Europese wet schetst wat toegankelijker moet worden, zonder gedetailleerde technische oplossingen op te leggen, waardoor innovatie mogelijk wordt. Kleine ondernemingen zullen worden vrijgesteld van bepaalde verplichtingen. De eisen met betrekking tot tot opritten, deuren, openbare toiletten en trappen, zijn momenteel in EU-landen verschillend. Om de gebouwde omgeving geleidelijk toegankelijker te maken voor gehandicapten, worden de lidstaten aangemoedigd om hun behoeften zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Morten Løkkegaard, die de wetgeving door het Parlement heeft geleid, zei: "Deze langverwachte regels zullen een groot verschil maken, niet alleen voor de miljoenen burgers met een beperking, maar ook voor veel meer mensen, zoals ouderen." "Europese bedrijven zullen ook meer kansen krijgen, omdat we overheidsopdrachten in de wet hebben kunnen opnemen en bepalingen kunnen introduceren die kleine ondernemingen kunnen ontlasten. Consumenten met een beperking krijgen nu meer toegang tot de digitale economie en innovatie blijft mogelijk".

Volgende stappen

De ontwerprichtlijn moet nu formeel door de Raad worden goedgekeurd en in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd om in werking te treden. De lidstaten hebben dan drie jaar om de nieuwe bepalingen in hun nationale wetgeving in te voeren en zes jaar om deze toe te passen. Voor specifieke situaties zijn overgangsperioden opgenomen.

 

Onderzoek digitale formulieren Nationale Ombudsman  (April 2019)

Bij de Nationale Ombudsman komen veel klachten binnen over de digitale formulieren die de overheid gebruikt. Daarom doet hij hier nu onderzoek naar. Hij wil weten wat u prettig vindt en waar u moeite mee hebt. Zijn de formuleren bijvoorbeeld niet door u in te vullen vanwege uw visuele beperking? Gaat het mis bij foutmeldingen? Er zijn in de vragenlijst enkele open vragen opgenomen waar u goed kunt aangeven waar u tegenaan loopt vanwege uw visuele beperking.

Deelnemen aan het onderzoek is waardevol. Rapportages van de Nationale Ombudsman worden namelijk zeer serieus genomen door de overheid en de politiek.

Doe mee aan het onderzoek >>