telefoon pictogram +31 88 678 3519

Optelecdigitaal nieuwsberichten

Is het behalen van een toegankelijkheidswaarmerk verplicht? (Nov 2018)


De vraag is actueel geworden door de inwerkingtreding van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid op 1 juli 2018. Het besluit verplicht overheids-instanties om hun websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking en daarover verantwoording af te leggen in een openbare toegankelijkheidsverklaring.

Het korte antwoord op de vraag is dat het behalen van een waarmerk niet verplicht is; het is echter wel een manier om inzichtelijk te maken dat aan de toegankelijkheidseisen is voldaan.

Het behalen van een waarmerk is weliswaar niet verplicht, het voldoen aan specifieke eisen is dat wel. Zo moet een handmatig toegankelijkheidsonderzoek worden uitgevoerd op basis van een goed gedocumenteerde evaluatiemethode. Het maken van een representatieve steekproef is een nauwkeurig karwei en soms is specialistische kennis nodig om beoordelingen goed te kunnen uitvoeren. De evaluatieverslagen van een opererende dienst of externe dienstverlener moet gewaarborgd zijn dat aan dergelijke eisen wordt voldaan.

De echte waarde zit echter in de rapportage, niet in het waarmerk!


Bij onderzoek dat onder eigen beheer, door een leverancier of door een andere externe partij wordt uitgevoerd, is van belang om goed op te letten dat wordt 
voldaan aan de toegankelijkheidseisen. Want een deugdelijk uitgevoerd toegankelijkheidsonderzoek is essentiële input voor een toegankelijkheidsverklaring.

Voor nieuwe websites is het publiceren van een toegankelijkheidsverklaring verplicht vanaf september 2019, voor bestaande vanaf september 2020 en voor mobiele applicaties vanaf juni 2021.

 

 

Senioren leren de weg op de tablet (Maart 2019)

Geld overmaken, een reis plannen of de belastingaangifte invullen via internet. Voor ongeveer 2,5 miljoen vooral oudere Nederlanders levert dat problemen op. In Zeist organiseren de seniorenorganisaties KBO-PCOB en de Algemene Seniorenorganisatie Zeist (ASZ) cursussen voor ouderen om zich beter te redden op een tablet. Knops maakt zich hard voor een inclusieve digitale samenleving. 

Digitale drempel

Volgens voorzitter Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB zijn veel senioren niet thuis op internet, maar willen ze dat wel worden. ‘Ze vinden het soms spannend en vragen zich af, hoe doe je dat nou. Voor sommigen is er een drempel, die denken: kan ik het nog wel leren? Tegelijkertijd zien ze dat internet steeds belangrijker wordt en het je kan helpen en dingen makkelijker kan maken.’Banken verwachten bijvoorbeeld van hun klanten dat ze vrijwel alles digitaal regelen. KBO-PCOB vindt het wel belangrijk dat banken, de overheid en NS ook andere manieren van communiceren mogelijk blijft maken. ‘Wie niet wil of kan moet andere mogelijkheden hebben om dingen te kunnen regelen.’Europees Parlement stemt met grote meerderheid voor European Accessibility Act 
(Maart 2019)

Belangrijke producten en diensten zoals smartphones, pinautomaten, (openbaar)vervoerdiensten en e-commerce diensten dienen in de nabije toekomst toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. De Europese toegankelijkheidswet (European Accessibility Act, EAA) is op 13 maart met grote meerderheid goedgekeurd door het Europees Parlement. Deze wet heeft tot doel het dagelijks leven van meer dan 80 miljoen gehandicapten en ouderen in Europa te verbeteren en de mogelijkheden voor innovatie te verbeteren.

Toepassingsgebieden

De nieuwe richtlijn stelt eisen om een aantal producten en diensten toegankelijker te maken, zoals:

  • Tickets en incheckautomaten;
  • Geldautomaten en andere betaalterminals;
  • Pc's en besturingssystemen;
  • Smartphones, tablets en tv-apparatuur;
  • Diensten voor consumentenbankdiensten;
  • E-books en speciale software;
  • E-commerce diensten;
  • Lucht-, bus-, spoor- en watervervoer voor passagiersvervoer, inclusief realtime reisinformatie;

De Europese wet schetst wat toegankelijker moet worden, zonder gedetailleerde technische oplossingen op te leggen, waardoor innovatie mogelijk wordt. Kleine ondernemingen zullen worden vrijgesteld van bepaalde verplichtingen. De eisen met betrekking tot tot opritten, deuren, openbare toiletten en trappen, zijn momenteel in EU-landen verschillend. Om de gebouwde omgeving geleidelijk toegankelijker te maken voor gehandicapten, worden de lidstaten aangemoedigd om hun behoeften zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Morten Løkkegaard, die de wetgeving door het Parlement heeft geleid, zei: "Deze langverwachte regels zullen een groot verschil maken, niet alleen voor de miljoenen burgers met een beperking, maar ook voor veel meer mensen, zoals ouderen." "Europese bedrijven zullen ook meer kansen krijgen, omdat we overheidsopdrachten in de wet hebben kunnen opnemen en bepalingen kunnen introduceren die kleine ondernemingen kunnen ontlasten. Consumenten met een beperking krijgen nu meer toegang tot de digitale economie en innovatie blijft mogelijk".

Volgende stappen

De ontwerprichtlijn moet nu formeel door de Raad worden goedgekeurd en in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd om in werking te treden. De lidstaten hebben dan drie jaar om de nieuwe bepalingen in hun nationale wetgeving in te voeren en zes jaar om deze toe te passen. Voor specifieke situaties zijn overgangsperioden opgenomen.

 

Onderzoek digitale formulieren Nationale Ombudsman  (April 2019)

Bij de Nationale Ombudsman komen veel klachten binnen over de digitale formulieren die de overheid gebruikt. Daarom doet hij hier nu onderzoek naar. Hij wil weten wat u prettig vindt en waar u moeite mee hebt. Zijn de formuleren bijvoorbeeld niet door u in te vullen vanwege uw visuele beperking? Gaat het mis bij foutmeldingen? Er zijn in de vragenlijst enkele open vragen opgenomen waar u goed kunt aangeven waar u tegenaan loopt vanwege uw visuele beperking.

Deelnemen aan het onderzoek is waardevol. Rapportages van de Nationale Ombudsman worden namelijk zeer serieus genomen door de overheid en de politiek.

Doe mee aan het onderzoek >>

 

Het 'WebAIM One Million' Onderzoek (April 2019) 

In het recentelijk publiceerde WebAIM onderzoek (www.webAIM.org) is de toegankelijkheid van een miljoen homepagina’s getest. Deze studie werd uitgevoerd met behulp van WebAIM's Wave automation API en andere tools. Ondanks dat automatiseringstools slechts 25% van toegankelijkheidsfouten kunnen detecteren zoals in de studie wordt beweerd, zijn de feiten en de resultaten behoorlijk opvallend en interessant.

Interessante feiten uit de studie

Zoals eerder vermeld, werd in de studie Wave automation API gebruikt om toegankelijkheidsfouten te detecteren op basis van WCAG 2.0 AA-conformiteit. De studie koos de startpagina's omdat ze het 'Portaal van de website' zijn. Een startpagina kan je veel van de rest van de site vertellen.

Hier zijn de resultaten in het kort:

85%    van de startpagina’s schiet te kort in kleurcontrast
68%    van de pagina’s kennen geen alternatieve tekst voor afbeeldingen
58%    heeft niet benoemde koppelingen (leeg)
52,8% van de pagina’s kennen geen formulierlabels
33,1% pagina's geven geen taal verandering aan
25%    van de pagina’s mist omschrijvingen van de knoppen (leeg).

Door de resultaten verder te verkleinen, werden de pagina's gecategoriseerd op basis van hun domeinen en dus beperkt tot de landen. Sites met .gov, .edu, .us (gelieerd aan de US overheid) zijn beter omdat ze continu worden gemonitord. Ook suggereert de studie dat de sites uit landen als Duitsland, Japan, Nederland, Australië en Canada beter opvallen dan hun tegenhangers zoals Rusland en Italië.


ARIA

Over het algemeen overtreft het gebruik van ARIA het gebruik van native HTML-elementen zoals afbeeldingen en koppen. Maar dit betekent niet dat de startpagina's toegankelijk zijn. Integendeel, op de startpagina's die ARIA gebruiken, worden gemiddeld 11,2 meer detecteerbare fouten gezien ​​dan hun tegenhangers. Dit is niet de schuld van de aanwezigheid van ARIA, maar het gemak of misbruik ervan.

Conclusie onderzoek

Al met al geeft het onderzoek een hopeloze toestand weer van de volwassenheid van de webtoegankelijkheid van ons internet. Het feit is dat 97,8% van de startpagina's detecteerbare fouten bevatten die waarschijnlijk WCAG 2.0-fouten zijn. Als dit de toestand is die de ‘automated tool’ controle van ons internet aantoont, zou je je kunnen voorstellen hoe het zou zijn als de handmatige testresultaten naar buiten komen.

Het feit dat 85% van de pagina's geen kleurcontrast vertoont, doet vermoeden dat de makers van de ontwerpers en stijlgidsen zich nooit concentreren op de leesbaarheid en zichtbaarheid van hun startpagina's, wat verre van toegankelijkheid is. Dan zijn er nog andere factoren zoals ontbrekende alternatieve teksten, betekenisloze alt-teksten, ongestructureerde koppen, toetsenbordnavigatie en vooral het gebruik van ARIA ter vervanging van de standaard HTML-markering.

Dit concludeert dat organisaties nog niet klaar zijn met toegankelijkheid op hun webpagina's, web-apps en hun producten. Zelfs als ze dat doen, ontwerpen de ontwerpers niet met toegankelijkheid in het achterhoofd; maken ontwikkelaars geen gebruik van semantisch geschikte taalmarkeringen; testen ze niet op toegankelijkheidsfouten. Kortom al deze entiteiten missen het bewustzijn van toegankelijkheid zelf.

Tot slot, de bossen zijn niet mooi, maar donker en diep: in de volwassenheid van toegankelijkheid zijn er nog heel wat kilometers te maken!