+31 88 678 3519

WCAG als norm

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) is al ruim 10 jaar de technische standaard voor web toegankelijkheid. Op 5 juni 2018 werd een nieuwe versie van de WCAG gepubliceerd, dit werd WCAG 2.1. Deze nieuwe WCAG heeft een toevoeging van 17 nieuwe richtlijnen ten opzichte van de daarvoor geldende WCAG 2.0.

Wat is de WCAG?

De WCAG is een soort overzicht van criteria waaraan een website dient te voldoen, om er voor te zorgen dat de website toegankelijk is voor alle bezoekers van de site. Dus of men nu visueel beperkt is, auditief beperkt, laaggeletterd, dyslectisch is of welke beperking dan ook heeft, als een website voldoet aan de richtlijnen van de WCAG, betekent dit dat de site voor een ieder toegankelijk is.

Richtlijnen zijn succescriteria

Binnen de WCAG wordt niet gesproken over richtlijnen maar over succescriteria. De ruim 60 succescriteria van de WCAG zijn onderverdeeld in 3 niveau’s:

niveau A, 25 criteria

niveau AA 13 criteria

niveau AAA. 23 criteria

Een overzicht van alle succescriteria vindt u op de webssite van W3C, het consortium dat de WCAG beheert en reguleert: How to meet WCAG 2

Note: Bij het indelen van de succes criteria is gekeken naar de impact die zij hebben. Een succes criterium op niveau A is meer algemeen, terwijl een succes criterium op niveau AAA meer specifiek is.

Copyright © 2019 Optelecdigitaal.nl. Alle rechten voorbehouden. Privacy Cookiebeleid