Telefoon icoon +31 88 678 3519
Skip navigation

Navigatie

Afbeelding toetsenbord met letters "navigatie

De mogelijkheid om te navigeren maakt het internet wat het is: een web aan informatie die via links met elkaar verbonden is. De navigatie is dan ook een zeer belangrijk onderdeel van een website. Als u die toegankelijk maakt zet u de deur open naar alle andere informatie die u te bieden hebt.

Duidelijke verwijzingen

Niemand klikt graag op een link waarvan de bestemming niet duidelijk is. Schrijf daarom linkteksten waaruit duidelijk blijkt waar de link heen zal leiden, ook als u de omliggende tekst niet leest. Sommige bezoekers gebruiken hulptechnologie die de links los van de lopende tekst op kan lezen. Een linktekst als ‘klik hier’ is dan niet duidelijk. Beter zou bijvoorbeeld zijn: ‘lees meer over toegankelijkheid’. Hiermee helpt u niet alleen bezoekers, maar ook zoekmachines. Die gebruiken de linktekst om de pagina waarnaar verwezen wordt beter te begrijpen.

Meerdere ingangen

Elke pagina in een website moet op meer dan één manier te vinden zijn, want niet elke bezoeker navigeert op dezelfde wijze. Zo wil de ene bezoeker het navigatiemenu gebruiken en typt de andere bezoeker liever direct een zoekterm in het zoekveld.

Wees consequent

Op de meeste websites komt een aantal navigatie-items telkens terug, bijvoorbeeld in het hoofdmenu. Zorg dat de volgorde van menu-items op elke pagina hetzelfde is. Zo weten ook bezoekers die geen visueel overzicht over de hele pagina hebben waar ze aan toe zijn.

Afbeeldingen en links

Soms is een afbeelding tegelijkertijd een link. Ook dan moet er een duidelijke linktekst zijn, zodat een bezoeker die de afbeelding niet ziet toch weet waar de link naar toe zal leiden. Als de link alleen uit een afbeelding bestaat dan doet de alt-tekst van die afbeelding dienst als linktekst. Daar gelden dan dezelfde regels voor als voor ‘gewone’ linkteksten. Gebruikt u zowel een afbeelding als een tekst om te linken? Combineer deze dan tot één link. Voor sommige bezoekers is het storend als dezelfde link twee keer direct na elkaar voorkomt.

Links om delen van de pagina over te slaan

Bezoekers die voorleessoftware gebruiken of met het toetsenbord navigeren kunnen niet zomaar ergens klikken om verder te gaan. Ze moeten op een vaste volgorde door de inhoud van een pagina navigeren. Geef deze bezoekers de mogelijkheid om met een zogenaamde ‘skiplink’ blokken op de pagina over te slaan, zoals het navigatiemenu.

  • Zorg dat onderdelen die vaak herhaald worden overgeslagen kunnen worden.
  • Schrijf een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk af te leiden is.
  • Laat de items van navigatie-blokken telkens in dezelfde volgorde terugkomen.
  • Combineer afbeeldingen en teksten die naar dezelfde pagina linken.
  • Geef afbeeldingen die als link worden gebruikt een alt-tekst die het doel van de link beschrijft.
  • Zorg dat elke pagina van een website op meerdere manieren te vinden is.
  • Open links niet in een nieuw venster, behalve in specifieke gevallen.
Copyright © 2023 Optelecdigitaal.nl. Alle rechten voorbehouden. Privacy Cookiebeleid