Telefoon icoon +31 88 678 3519
Skip navigation
toetsenbord met toets 'toegankelijkheids check'

App en website-toegankelijkheidscheck

Stelt u zich voor; …….u bent motorisch beperkt

Is uw website ook alleen met het toetsenbord te bedienen?
De leesvolgorde, is deze met gebruik van het toetsenbord gewaarborgd?
Kunnen pop-up mededelingen/schermen ook zonder gebruik van de muis afgesloten worden?

Stelt u zich voor; …….u bent doof

Maakt uw website gebruik van videofragmenten…. zijn deze dan voorzien van accurate ondertiteling?
Zijn er podcasts aanwezig op uw website…. zijn deze dan uitgeschreven?
Kent uw website gesproken instructies…. zijn deze ook in tekst voorhanden?

Stelt u zich voor; …….u bent slechtziend of blind

Geven de alt teksten de werkelijke inhoud van de gebruikte afbeeldingen weer?
Zijn geplaatste teksten voorzien van een heldere ‘koppen’ structuur?
Is er binnen de navigatiestructuur een helder kruimelpad – waar ben ik- aanwezig?
Kent uw website toegankelijke pop-up mededelingen/schermen?
Worden er teksten door de gebruikte afbeelding weergegeven zijn deze contrastrijk genoeg?
Kennen de buttons voldoende contrast?
Zijn linkteksten voorzien van contrast en onderstreept?
En ook voorzien van een heldere omschrijving, i.p.v. ‘klik of lees hier’?
Wordt er aangegeven of linkteksten intern of extern zijn?
Zijn invoervelden voorzien van eventuele heldere foutmeldingen?

Stelt u zich voor; …….u bent op leeftijd

Worden er in uw app/website veel anderstalige zinnen/woorden gebruikt?
Is de door u gebruikte tekst voor iedere leeftijdsgroep te begrijpen?
Zijn invoervelden/tabellen tijdsafhankelijk?
Is de app/website te vergroten en blijft de leesvolgorde gewaarborgd?

De toegankelijkheids-check van OptelecDigitaal

De toegankelijkheidscheck wordt uitgevoerd conform de evaluatiemethode  afbeelding externe websiteWCAG-EM en afbeelding externe websiteEN 301 549 (De Europese Norm 301 549 welke voorziet in de toegankelijkheidsrichtlijnen van de overheid). De norm verwijst ook naar de technische standaard WCAG 2.1 van W3C die specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten toegankelijk kunnen worden gemaakt. OptelecDigitaal controleert de app op ruim 40 en de website op ruim 50 succescriteria van de
4 WCAG principes: WaarneembaarBedienbaarBegrijpelijkRobuust

werkschema toegankelijkheids-controle

Wat kunt u van ons verwachten?

Na goedkeuring van de offerte treden wij in contact met de web- of applicatiebeheerder om het traject en de omvang van de controle vast te stellen.

De omvang van de steekproef.

In de meeste gevallen bevat een aangeboden verzameling te veel pagina’s om allemaal te kunnen onderzoeken. De minimale grootte is afhankelijk van de complexiteit en het aantal webpagina’s van de te onderzoeken verzameling. Het bepalen van de grootte van de steekproef gebeurt in 2 stappen. Achtereenvolgens wordt gekeken naar:
  –  Het hoofddomein van de website; en
  –  Sub- en deeldomeinen en andere onderdelen die ook deel uitmaken van de website,
  –  Onderdelen die buiten de steekproef vallen van de website.
De samenstelling van de steekproef  van 10- 15 pagina’s moet representatief zijn voor de te onderzoeken verzameling. Hierbij worden o.a. de volgende factoren meegewogen:
–  Belangrijkheid van een individuele webpagina binnen de te onderzoeken verzameling;
–  Waarneembare patronen in de content en gebruikte technologieën voor een webpagina;
–  Variatie in de aangeboden content;

Gebruikte technologieën.

Er wordt bij het onderzoek vanuit gegaan dat alle door W3C uitgebrachte technieken ondersteund zijn door toegankelijkheid en dus gebruikt mogen worden. Bij het onderzoek worden de volgende webbrowsers en (hulp)software gebruikt;  Google Chrome,  Mozilla Firefox,  Internet Explorer, Microsoft Edge,  Adobe Acrobat Pro DC,  Fusion, JAWS, Supernova V19,  NVDA, Jaws Inspect, ARC Toolkit, ColorContrastAnalyzer,  Web Accessibility Toolbar en de Validator w3.org/nu

Gehanteerde afhankelijke technologieën (zoals omschreven door de W3 organisatie) zijn:
HTML5 afbeelding externe websitehtml5 richtlijnen, CSS afbeelding externe websiteCSS-technieken | Technieken voor WCAG 2.0 (w3.org), WAI-ARIA afbeelding externe websiteW3C aanbevelingen voor internet toepassingen wai-aria, ECMAScript 5 afbeelding externe websiteDefiniëring programmeertaal ECMAScript 2021
en DOM afbeelding externe websiteDOM definiëring voor platformneutraal model

Tijdsduur , oplevering rapportage en voortgangscheck (na 6 mnd.).

In de offerte wordt melding gemaakt van het, in overleg met de beheerder, vastgestelde tijdspad. Ons streven is de toegankelijkheids-rapportage binnen 10-15 werkdagen aan u te kunnen overhandigen. U ontvangt dan een uitgebreide schriftelijke rapportage aan de hand van de gevolgde WCAG 2.1 A en AA succescriteria. Het aangeboden rapport biedt een helder inzicht in de niet-toegankelijke elementen/content van de gecontroleerde mobiele applicatie en/of website. Het document is voorzien van screenshots en laat zich, voor overheidsinstanties, eenvoudig gebruiken voor het invullen van de afbeelding externe website toegankelijkheidsverklaring van BZK/ Logius.

Bij oplevering biedt OptelecDigitaal uw interne of externe development team de mogelijkheid om gezamenlijk, via een internet meeting met ziende en niet ziende inspecteurs, de als foutief aangemerkte WCAG succescriteria te bespreken.  De voortgangscheck (na ongeveer 6 maanden) m.b.t. de uitgevoerde aanpassingen van de eerder geconstateerde WCAG bevindingen wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

Prijs:

Optelec hanteert een vaste prijs voor een toegankelijkheids-controle van €. 995,00 excl. btw.  (€ 1.203,95 incl. btw) per domeinnaam.

Copyright © 2023 Optelecdigitaal.nl. Alle rechten voorbehouden. Privacy Cookiebeleid