Telefoon icoon +31 88 678 3519
Skip navigation

Toegankelijkheidsverklaring

De website van de Optelecdigitaal.nl voldoet aan de Webrichtlijnen (versie 2.1, niveau A enAA). Ondanks deze vaststelling werkt Optelecdigitaal.nl continue aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de site. De pagina’s zijn geoptimaliseerd voor de screenreaders Jaws en Supernova en worden periodiek getest; onder andere door mensen met een visuele beperking.

Wat we tot nu toe hebben gedaan:

  • redacteuren hebben trainingen gevolgd op het gebied van digitale toegankelijkheid;
  • medewerkers hebben trainingen gevolgd op het gebied van online documenten;
  • informatie wordt voor publicatie beoordeeld op toegankelijkheid;
  • nieuwe pagina’s worden getoetst op toegankelijkheid;
  • daar waar nodig worden experts ingeschakeld om mee te denken.

Planning

Op dit moment wordt geïnventariseerd welke toegankelijkheidsissues er zijn op Optelecdigitaal.nl en worden gericht verbeteringen doorgevoerd. Dit wordt als input gebruikt voor gerichte vervolgstappen. Op basis hiervan wordt deze verklaring aangepast en verfijnd.

Toegankelijkheidsproblemen melden

De web redactie is zich bewust van een voortdurende verplichting met betrekking tot de waarborg van het toegankelijkheidsproces. Mocht u desondanks ontoegankelijke web-elementen constateren dan verzoeken wij u deze aan ons te melden: zodat u en andere bezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

U kunt ons berichten d.m.v. het reactieveld op deze pagina.

Copyright © 2023 Optelecdigitaal.nl. Alle rechten voorbehouden. Privacy Cookiebeleid