Telefoon icoon +31 88 678 3519
Skip navigation

Portfolio

Logo Ministerie van Landbouw Natuur en VoedselkwaliteitLogo Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Logo Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  Logo Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit Logo Rijksoverheid  Logo Belastingdienst

Sinds 2019 voert OptelecDigitaal voor de Rijksoverheid web-toegankelijkheidscontroles uit. Een greep uit de gerealiseerde web-toegankelijkheidcontroles:

Nvwa.nl
Zelfinspectie.nl
Naarnederland.nl
Rekenhulptransitievergoeding.nl
Verderkijkers.nl
Platformjep.nl
Arboportaal.nl
Coronadashbord.nl
Toetsingscommissievp.nl
Linvexo.pleio.nl
Socialestabiliteit.nl
Monitor-nederlanddigitaal.nl
Overalsnelinternet.nl
Nederlanddigitaal.nl
Eurlplanthealth.pleio.nl
Kia.pleio.nl
Postedworkers.nl
Bureautoetsinginvesteringen.nl
Inspectieresultaten.nvwa.nl
Beschutaandebak.nl
Datavoorgezondheid.nl
Uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl
Postedworkers.nl
Archiefwiki.pleio.nl
Nieuwsszw.nl
Digitaleprovincies.nl
Kennisplatformwerkeninkomen.nl
Uwbeslagvrijevoet.nl
Iedereendoetwat.nl
Meldpuntzorgwekkendgedrag.nl
Ffd.pleio.nl
Veranderingkinderopvang.nl
Rijksschoonmaak.nl
Inspectie-oe.nl
Workinnl.nl
Gegevensuitwisselingindezorg.nl
Transitieproefdiervrijeinnovatie.nl
Uitvoeringvanbeleidszw.nl
Platformkringlooplandbouw.nl
Iederondereendak.nl
Energieslag.rvo.nl
Monitor-nederlanddigitaal.nl
E-cert.nl
Zijnjullieeraluit.nl
Opendocumentstandaarden.pleio.nl
Hoewerktnederland.nl
Deskundigengroepdierziekten.nl

Copyright © 2023 Optelecdigitaal.nl. Alle rechten voorbehouden. Privacy Cookiebeleid