Telefoon icoon +31 88 678 3519
Skip navigation

Vormgeving

Afbeelding toetsenbord met letters "vormgeving"

Kleur, vorm en plaatsing van elementen op een webpagina bepalen niet alleen de uitstraling van die pagina. Met de juiste vormgeving kunt u uw boodschap beter overdragen. Door op een paar punten te letten zorgt u dat de vormgeving de toegankelijkheid niet in de weg staat. Wees niet afhankelijk van vorm of kleur Niet alle […]

Tekst

Duidelijke koppen en titels De toegankelijkheid van teksten zit hem niet alleen in de structuur. Een toegankelijke tekst is ook begrijpelijk. Die begrijpelijkheid kunt u vergroten door duidelijke titels en koppen te gebruiken. Daarom moet de titel van een pagina duidelijk beschrijven waar de pagina over gaat. En (tussen-)koppen moeten het onderwerp of het doel […]

Afbeelding toetsenbord met letters "tekst"

Techniek en codes

Afbeelding toetsenbord met letters "techniek"

Veel van de toegankelijkheidseisen hebben te maken met techniek en code. Als een website ‘onder water’ goed in elkaar zit, dan is de basis voor toegankelijkheid gelegd. Informatie, structuur en presentatie Informatie, structuur en presentatie zijn belangrijke begrippen voor wie toegankelijk wil bouwen. Door de structuur van een pagina met de juiste HTML-elementen op te […]

Tabellen

Met een tabel kunt u de verbanden tussen verschillende gegevens inzichtelijk maken. Voor wie de tabel kan zien zijn die relaties vaak snel duidelijk. Maar om ze ook voor bezoekers die hulptechnologie gebruiken waarneembaar te maken moet u de juiste HTML-code toepassen. Juiste code Tabellen bestaan uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Gegevens in de […]

Afbeelding toetsenbord met letters "tabellen"

PDF documenten

Afbeelding toetsenbord met letters "pdf documenten"

Alle eisen die voor webpagina’s gelden zijn ook op pdf-bestanden van toepassing. De manier waarop u deze toepast wijkt wel af. Voor pdf-bestanden gebruikt u vaak heel andere technieken dan voor ‘gewone’ webpagina’s. Het toegankelijk maken van kantoor-bestandsformaten zoals pdf kan lastig zijn, vooral als het om grote hoeveelheden gaat. U vindt hier tips en […]

Navigatie

De mogelijkheid om te navigeren maakt het internet wat het is: een web aan informatie die via links met elkaar verbonden is. De navigatie is dan ook een zeer belangrijk onderdeel van een website. Als u die toegankelijk maakt zet u de deur open naar alle andere informatie die u te bieden hebt. Duidelijke verwijzingen […]

Afbeelding toetsenbord met letters "navigatie

Formulieren

Afbeelding toetsenbord met letters "formulieren"

Een formulier nodigt uit tot interactie. Zorg er daarom voor dat alle bezoekers van uw website daadwerkelijk in staat zijn het formulier te gebruiken. Dat bereikt u door een combinatie van techniek, vormgeving en tekst. Structuur Een formulier toegankelijk maken begint bij degelijke code: de onderliggende structuur van het formulier. In deze structuur moeten labels […]

Afbeeldingen

Met afbeeldingen kunt u de aandacht trekken, een tekst illustreren of complexe gegevens inzichtelijk maken. Afbeeldingen zijn een nuttig en veelgebruikt middel om informatie over te dragen of te verrijken. Juist daarom is het essentieel om ze voor iedereen toegankelijk te maken. De kern: een tekstueel alternatief Elementen die niet uit tekst bestaan, zoals afbeeldingen, […]

Afbeelding toetsenbord met letters "afbeeldingen"

Kleurcontrast

Afbeelding toetsenbord met letters "kleurcontrasten"

Een hoog contrast van tekst ten opzichte van de achtergrond zorgt ervoor dat kleurenblinden en slechtzienden de tekst makkelijk kunnen lezen. Veel mensen lezen ook op een mobiel toestel (smartphone of tablet) met een klein scherm onder slechte lichtomstandigheden. Contrast is voor iedereen belangrijk. Volledige kleurenblindheid (waarbij men enkel grijswaarden ziet, letterlijk kleurenblind) is zeldzaam, […]

Animatie en verandering

Met bewegende plaatjes en knipperende onderdelen kunt u de aandacht trekken of een ingewikkeld onderwerp begrijpelijk maken. Daarnaast kunt u delen van een pagina of een hele pagina automatisch laten veranderen, bijvoorbeeld om informatie te verversen. Zorg bij al deze vormen van beweging en verandering voor een toegankelijke aanpak. Pauzeren of uitzetten Niet alle bezoekers […]

Afbeelding toetsenbord met letters "animaties"
Copyright © 2023 Optelecdigitaal.nl. Alle rechten voorbehouden. Privacy Cookiebeleid