Telefoon icoon +31 88 678 3519
Skip navigation

Portfolio

Sinds 2019 voert OptelecDigitaal voor de Rijksoverheid web-toegankelijkheidscontroles uit:

Een greep uit de gerealiseerde web-toegankelijkheidcontroles:

Nvwa.nl
Zelfinspectie.nl
Naarnederland.nl
Rekenhulptransitievergoeding.nl
Verderkijkers.nl
Platformjep.nl
Arboportaal.nl
Coronadashbord.nl
Toetsingscommissievp.nl
Linvexo.pleio.nl
Socialestabiliteit.nl
Monitor-nederlanddigitaal.nl
Overalsnelinternet.nl
Nederlanddigitaal.nl
Eurlplanthealth.pleio.nl
Kia.pleio.nl
Postedworkers.nl
Bureautoetsinginvesteringen.nl
Inspectieresultaten.nvwa.nl
Beschutaandebak.nl
Datavoorgezondheid.nl
Uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl
Postedworkers.nl
Archiefwiki.pleio.nl
Nieuwsszw.nl
Digitaleprovincies.nl
Kennisplatformwerkeninkomen.nl
Uwbeslagvrijevoet.nl
Iedereendoetwat.nl
Meldpuntzorgwekkendgedrag.nl
Ffd.pleio.nl
Veranderingkinderopvang.nl
Rijksschoonmaak.nl
Inspectie-oe.nl
Workinnl.nl
Gegevensuitwisselingindezorg.nl
Transitieproefdiervrijeinnovatie.nl
Uitvoeringvanbeleidszw.nl
Platformkringlooplandbouw.nl
Iederondereendak.nl
Energieslag.rvo.nl
Monitor-nederlanddigitaal.nl
E-cert.nl
Zijnjullieeraluit.nl
Opendocumentstandaarden.pleio.nl
Hoewerktnederland.nl
Deskundigengroepdierziekten.nl

Copyright © 2023 Optelecdigitaal.nl. Alle rechten voorbehouden. Privacy Cookiebeleid