Telefoon icoon +31 88 678 3519
Skip navigation

Is voorleessoftware verplicht?

Voorleessoftware op een website of in een mobiele applicatie is niet verplicht. Wel kan het erg prettig zijn voor een grote groep burgers. Er zijn ongeveer 450.000 slechtzienden, 825.000 dyslectici, en 1,5 miljoen laaggeletterden in Nederland.

Zij kunnen moeite hebben met het lezen van teksten op een website. Sommige overheidsinstanties hebben daarom een voorleeshulp in hun (mobiele) websites ingebouwd, en dat helpt deze burgers enorm.

Mensen die interesse hebben in deze software kunnen terecht bij diverse commerciële aanbieders. Ook kun je In bepaalde gevallen op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de beschikking krijgen over een voorleeshulp. Voordeel is dat je deze software kunt gebruiken op alle websites en niet alleen op die van de overheid.

Overheidsinstanties zijn vanwege het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht om de komende jaren hun websites toegankelijk te maken en te houden voor mensen met een beperking. Daarbij dient voldaan te worden aan de standaard voor toegankelijke webcontent (WCAG 2.1). Websites die hieraan voldoen zijn heel goed geschikt om voor te laten lezen door een voorleeshulp.

 

Copyright © 2023 Optelecdigitaal.nl. Alle rechten voorbehouden. Privacy Cookiebeleid