Telefoon icoon +31 88 678 3519
Skip navigation
Afbeelding toetsenbord / nieuws en evenementen

Is voorleessoftware verplicht?

Voorleessoftware op een website of in een mobiele applicatie is niet verplicht. Wel kan het erg prettig zijn voor een grote groep burgers. Er zijn ongeveer 450.000 slechtzienden, 825.000 dyslectici, en 1,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. Zij kunnen moeite hebben met het lezen van teksten op een website. Sommige overheidsinstanties hebben daarom een voorleeshulp in […]

Vormgeving

Kleur, vorm en plaatsing van elementen op een webpagina bepalen niet alleen de uitstraling van die pagina. Met de juiste vormgeving kunt u uw boodschap beter overdragen. Door op een paar punten te letten zorgt u dat de vormgeving de toegankelijkheid niet in de weg staat. Wees niet afhankelijk van vorm of kleur Niet alle […]

Afbeelding toetsenbord met letters "vormgeving"

Tekst

Afbeelding toetsenbord met letters "tekst"

Duidelijke koppen en titels De toegankelijkheid van teksten zit hem niet alleen in de structuur. Een toegankelijke tekst is ook begrijpelijk. Die begrijpelijkheid kunt u vergroten door duidelijke titels en koppen te gebruiken. Daarom moet de titel van een pagina duidelijk beschrijven waar de pagina over gaat. En (tussen-)koppen moeten het onderwerp of het doel […]

Techniek en codes

Veel van de toegankelijkheidseisen hebben te maken met techniek en code. Als een website ‘onder water’ goed in elkaar zit, dan is de basis voor toegankelijkheid gelegd. Informatie, structuur en presentatie Informatie, structuur en presentatie zijn belangrijke begrippen voor wie toegankelijk wil bouwen. Door de structuur van een pagina met de juiste HTML-elementen op te […]

Afbeelding toetsenbord met letters "techniek"

Tabellen

Afbeelding toetsenbord met letters "tabellen"

Met een tabel kunt u de verbanden tussen verschillende gegevens inzichtelijk maken. Voor wie de tabel kan zien zijn die relaties vaak snel duidelijk. Maar om ze ook voor bezoekers die hulptechnologie gebruiken waarneembaar te maken moet u de juiste HTML-code toepassen. Juiste code Tabellen bestaan uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Gegevens in de […]

PDF documenten

Alle eisen die voor webpagina’s gelden zijn ook op pdf-bestanden van toepassing. De manier waarop u deze toepast wijkt wel af. Voor pdf-bestanden gebruikt u vaak heel andere technieken dan voor ‘gewone’ webpagina’s. Het toegankelijk maken van kantoor-bestandsformaten zoals pdf kan lastig zijn, vooral als het om grote hoeveelheden gaat. U vindt hier tips en […]

Afbeelding toetsenbord met letters "pdf documenten"

Navigatie

Afbeelding toetsenbord met letters "navigatie

De mogelijkheid om te navigeren maakt het internet wat het is: een web aan informatie die via links met elkaar verbonden is. De navigatie is dan ook een zeer belangrijk onderdeel van een website. Als u die toegankelijk maakt zet u de deur open naar alle andere informatie die u te bieden hebt. Duidelijke verwijzingen […]

Formulieren

Een formulier nodigt uit tot interactie. Zorg er daarom voor dat alle bezoekers van uw website daadwerkelijk in staat zijn het formulier te gebruiken. Dat bereikt u door een combinatie van techniek, vormgeving en tekst. Structuur Een formulier toegankelijk maken begint bij degelijke code: de onderliggende structuur van het formulier. In deze structuur moeten labels […]

Afbeelding toetsenbord met letters "formulieren"

Afbeeldingen

Afbeelding toetsenbord met letters "afbeeldingen"

Met afbeeldingen kunt u de aandacht trekken, een tekst illustreren of complexe gegevens inzichtelijk maken. Afbeeldingen zijn een nuttig en veelgebruikt middel om informatie over te dragen of te verrijken. Juist daarom is het essentieel om ze voor iedereen toegankelijk te maken. De kern: een tekstueel alternatief Elementen die niet uit tekst bestaan, zoals afbeeldingen, […]

Kleurcontrast

Een hoog contrast van tekst ten opzichte van de achtergrond zorgt ervoor dat kleurenblinden en slechtzienden de tekst makkelijk kunnen lezen. Veel mensen lezen ook op een mobiel toestel (smartphone of tablet) met een klein scherm onder slechte lichtomstandigheden. Contrast is voor iedereen belangrijk. Volledige kleurenblindheid (waarbij men enkel grijswaarden ziet, letterlijk kleurenblind) is zeldzaam, […]

Afbeelding toetsenbord met letters "kleurcontrasten"
Copyright © 2023 Optelecdigitaal.nl. Alle rechten voorbehouden. Privacy Cookiebeleid